transport zwłok

Przewóz zwłok do Polski

W zależności od miejsca, w którym nastąpił zgon kogoś nam bliskiego, przewóz zwłok do Polski może odbywać się drogą lądową z wykorzystaniem tak zwanych autokarawanów znajdujących się na stanie każdej profesjonalnie działającej firmy pogrzebowej lub drogą lotniczą Ostateczne ustalenia w tej kwestii zapadają zazwyczaj po skontaktowaniu się przedstawiciela rodziny z firma pogrzebową, która została wybrana na realizację usługi pogrzebowej.

Ustalenie rodzaju transportu powinno obejmować również odpowiedni rodzaj trumny posiadającej właściwe filtry oraz niezbędna dokumentację pochodzącą z naszego kraju jak i tą z zagranicy. Każda z firm wykonująca w fachowy sposób przewóz zwłok do Polski musi wykonać także właściwe przygotowanie i umiejętne zabezpieczenie zwłok do transportu. W kwestii formalnej powinna również zostać wykonana odprawa konsularna w polskiej placówce dyplomatycznej znajdującej się na terenie danego kraju.

Warto na pewno zaznaczyć, że cennik opłat ustalany przed realizacją usługi dotyczy tylko i wyłącznie standardowych działań pogrzebowych. Nie obejmuje on opłat pobytowych w placówce medycznej ani tez innego rodzaju czynności dodatkowych. Wszelkie formalności w tej kwestii powinny zostać ustalone odpowiednio wcześnie i zostać podpisane przez obie strony umowy na realizację usług pogrzebowych na terenie naszego kraju z przywozem zwłok włącznie. Najlepiej oczywiście jest odszukać firmę pogrzebowa realizującą przewóz zwłok do Polski indywidualnie bez udziału dodatkowych podwykonawców gdzie cena usługi na pewno wzrośnie.

przewóz zwłok do Polski